Merna tehnika za
industriju i profesionalce

Home
Uslovi kupovine
Online Shop
Kontakt

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vage

Vage u mnogim varijantama: industrijske vage, laboratorijske vage, precizne vage, stone vage itd.
Sve vage
sadrže svojstva i opremu koji su potrebni za brzo i pouzdano vaganje (garancija iznosi 12 mjeseci). Mnoge vage nude mogućnost prenosa podataka na PC / analizu na PCu., brojanje komada, funkciju doziranja...
Isporučene vage su kalibrisane i mogu prema želji biti opremljene sa DKD-sertifikatom. Ako u ponudi ne možete naći odgovarajuću vagu za Vaš projekat, nazovite nas na:
+381 (0)21 63 96 686
naši saradnici će Vas rado savetovati.

Veliki izbor vaga - online

Sledi podela proizvoda u preglednoj listi sa linkovima za odgovarajuće vage. Nakon toga sledi ilustrovana lista pojedinih grupa (mala pomoć, ako još nemate jasnu predstavu o traženoj vagi). Preko linkova dolazite takođe do tehničkih podataka za pojedine vage. Niže dole naći ćete daljnje informacije na temu vage pod tačkom "Daljnje informacije i linkovi".

Vage za profesionlace naći ćete kod PCE Group.

Pregledna lista

Display na vagama, uvijek dobro očitljivAnalysewaagen, viele FunktionenKranska vaga sa područjem vaganja do 10.000kgPräzise Tischwaagen, mit Stückzählfunktion

Opružne vage

Podne-vage
Platformske vage
Precizne vage

Stone vage
Školske vage

Vage za burad
Vage za merenje vlage

Vage za masu površine
Vage za pakete
Vage za palete

Vage za papir
Vage za životinje
Vage sa softverom
Vage sa stalkom
V
age za brojanje

Viseće vage

Zlatarske vage

Vage za profesionlace naći ćete kod PCE Group.

Ilustrovane grupe za vage

Analitičke  vage

Apotekarske  vage

Vage sa stalkom

  Podne  vage

Analitičke vage visoke točnosti

Točne vage za recepturu i mješanje Vage sa stalkom raznih veličina Vaganje prilikom provoza robe

Vaga visoke tačnosti
 za analizu

Vage za recep-
tiranje / mešanje

Varijabilne vage Provozne vage,
npr. za ulaznu kontrolu

Vage za pogon, laboratorij, isporuku...

Dozirne  vage Provozne  vage Baždarne vage

Vage za burad

   Vage za doziranje i mješanje Vage za ulaznu ili izlaznu kontrolu 

Baždarene vage za trgovinske svrhe

Vage za burad  ...
Vage za mešanje
teških
supstanci
Provozne vage,
npr. u isporuci
Kada se vage  koriste
za oblikovanje cene
Vage npr. za
vaganje piva

Mi ćemo riješiti vaš projekat vaganja.

Opružne  vage Precizne vage Vage za vlagu Vage za površinsku težinu
Opružne vage za istraživanje i razvoj Vage visoke kvalitete Vage za točno određivanje apsolutne vlage u tvarima Vage za određivanje površinske mase (težina po kvadratnom metru)
Vage za male
viseće objekte
Vage za fino
vaganje u pogonu
Vage za merenje
apsolutne vlage
Vage za merenje
površinske težine

Ovdje ćete naći vage sa sučeljem i softwareom.

Zlatarske /karatne vaga Mikro vage Viseće vage Vage za domaćinstvo
Zlatarske vage Vage za analizu u labaratoriju,vrhunske točnosti Vage za viseće terete, npr. za ulaznu kontrolu Vage za općenitu uporabu u kućanstvu
Vage za trgovine zlatom 
i draguljima
Profesionalne vage za
istraživanje i razvoj
Vage za viseće terete
 srednje težine

Vage za opštu
uportebu u domaćinstvu

Garancija za naše vage: 12 mjeseci

"HeavyDuty"- vage Industrijske  vage Zlatarske vage Male vage
Vage za nejteže radne uvjete Vage za profesionalce u industriji i obrtu Draguljarske vage vrhunske točnosti Male vage za opčenitu uporabu
Nepromočive vage
za industriju
Vage za industriju sa velikom
pločom za vaganje
Vage za vaganje zlata
 i nakita

Kada se velike vage
još ne isplate

Sve vage su isporučive u kratkom roku.

Kompaktne vage Kranske vage Merači snage Laboratorijske vage
Vage kompaktnog kućišta Vage za teške viseće terete, sa daljinskim upravljačem Ponekad je umjesto vaganja potrebno izmjeriti snagu Vage za uporabu u labaratoriju
Vage malenih dimenzija Vage za velike
viseće terete
Umesto vage -
merenje mase

Vage za vaganje
u laboratoriju

Pouzdajte se i vi u kvalitet.

Multifunktionalne vage Vage za papir Vage za pakete Vage za palete
Ove vage ispunjavaju sve zahtjeve u pogonu Vage za određivanje težine papira Vage za odjel isporuke Vage za vaganje paleta
Vage za raznoliku
upotrebu u pogonu
Vage za određivanje
 težine papira
Vage za isporuku
i pakiranje
Vage za veću robu

Pouzdajte se i vi u kvalitet.

Platformske  vage Precizne vage Školske  vage Džepne vage
Vage sa raznim prikazima i veličinama ploče za vaganje Vrlo precizne vage, npr. za farmaceutsku industriju Vage za školu i obuku Mobilna džepna vaga
Vage sa raznim
dimenzijama platforme
Vage vrhunske
preciznosti
Vage za škole
 i obuku
Mobilna vaga

Od laboratorijskih vaga sve do velikih podnih vaga: ovdje ćete dobiti odgovarajući produkt.

Stone  vage Vage za životinje Nepromočive vage Vage za brojanje
Klasične vage za opčenitu upotrebu Vage za vaganje životinja u području veterinarstva Nepromočive vage, npr. za mesare Vage za brojanje broja (npr.vijaka)
Vage za laboratorije,
urede, radionice...
Vage sa velikim
platformama
Vage za uporabu u
vlažnim uvjetima
 Vage za brojanje robe

Sve vage možete naručiti online u našem shopu.

Vage utvrđuju masu i još više
Vage služe za merenje mase tela ili masi srodne veličine kao volumen ili gustina. Merenje mase ima značajnu ulogu u mnogim područjima, naročito i za svakog vidljivo u produkciji i trgovini (izvor: PTB).
Vage se koristi u svim zamislivim područjima industrije, trgovine, transporta, istraživanja i razvoja a naravno i u privatnom području kao i hobiju (sledi nekoliko primera iz prakse):

Informacije o vagama: naša abeceda za vage.

Ostale informacije i linkovi
Uz mnogostruku ponudu mernih uređaja i stručnog konsaltinga od strane naših tehničara nudimo Vam, u popisu koji sledi, alfabetičku listu svih relevantnih pojmova na temu vage:


  Vage : pojmovi sa A kao Apsolutno vaganje

Apsolutno vaganje: utvrđivanje težine uzorka pomoću vage u jedinici miligram (mg), gram (g), kilogram (kg) ili tona (t).

Ovdje ćete dobiti vage za skoro sve projekte

  Vage : Pojmovi sa B kao Bruto masa

Baždarenje: prema EU-smernici 90/384 EWG moraju se baždariti sve vage ako se koriste kako sledi:
a) u poslovnom prometu ako se cena robe određuje vaganjem.
b) kod proizvodnje lekova u apotekama, kao i kod analize u medicinskim/ farmaceutskim laboratorijama
c) za pravne svrhe kao određivanje carine i kazni. Nadalje kod sudskih veštačenja.
d) kod proizvodnje gotovih pakovanja

Baždarne vrednosti: mjera za baždarnu toleranciju, zavisno od modelu vage najčešće između 1 i 10 d

Brojanje komada uzoraka: Odvagajte npr. 10 istih delova; referentna količina je 10. Sada vaga izračunava automatski prosečnu težinu jednog dela. Od sada se svi delovi koje dodajete prikazuju u komadima. Ovdje vredi: što veći referentni broj uzoraka to veća tačnost brojanja.

Bruto masa: Masa uzorka uklj. pakiranje ili transportnu posudu.

Naši stručnjaci će vas rado podržati u realizaciji Vaših projekata

  Vage: pojmovi sa D kao Diferencijsko vaganje

Data-interfejs / - parametar: najčešće RS 232C. Za direktan priključak štampača ili PC-a na vage. Podešavanje parametera interfejsa kao: baudrate, paritet, data-bits sledi pomoću tastature na vagi korišćenjem uputstva.

Diferencijalno vaganje: merenje razlike težine uzorka pomoću vage pre i posle određenog postupka ili obrade, npr. sušenja. Oba vaganja vrše se istom vagom i u istim uslovima.

DKD: Deutsche KalibrierDienst je udruga mernih laboratorija koje imaju akreditaciju za određenu mernu veličinu. Ovi imaju visoku tehničku kompetenciju. DKD akreditovane laboratorije imaju pravo na izdavanje internacionalno priznatih kalibracijskih sertifikata za mernu tehniku / merne uređaje. DKD-sertifikati su važeči u mnogim zemljema sveta, npr. u celoj Europskoj Uniji.

Vage za industriju, istraživanje, obrt...

  Vage: pojmoci sa E kao Ekscentrično vaganje 

EA: European cooperation for Accreditation (pre WECC tj. EAL) reguliše internationalna uzajamna priznanja DKD-sertifikata za vage / link na EA.

Ekscentrično vaganje: ispitivanje vage ekscentričnim postavljenjem tereta izvan središta platforme.

Vage u online trgovini

  Vage: pojmovi sa  F kao Fini utezi 

Fini utezi: Utezi OIML- razreda F1 koriste se za ispitivanje vaga visoke rezolucije.

Vage i utezi

  Vage: pojmovi sa G

Granice greške kod vaga: Navode se kod baždarenih vaga. Pod granicama pogreške podrazumevamo dozvoljenu toleranciju dakle dozvoljeno odstupanje mase prema plusu i minusu.

Granice greške kod tega/ klase granica greške: Granica pogreške jednog utega odgovara dozvoljenoj toleranciji, dakle najvećem, dozvoljenom odstupanju od nazivne vrijednosti prema plusu i minusu. Klase granica pogreške kod utega su stupnjevane strogo hijerarijski i definisane u OIMLu.

Granice prometne greške: Ove iznose dvostruko od granice pogreške za vage kod prvog baždarenja (granica pogreške izvornog baždarenja). To su dozvoljena odstupanja prema plusu i minusu kod uporabe vaga.

Mi kalibriramo i baždarimo Vašu vagu

  Vage: pojmovi sa I kao Industrijske vage

Industrijske vage: Ovaj pojam je jako raširen. Pod tim podrazumijevamo stone vage, platformske vage, kontrolne vage, viseće vage (kranske vage) i druge.

ISO 9000ff: Sistem za menadžment kvaliteta za osiguranje kvaliteta u preduzećima.

ISO/GLPP- protokoliranje: U sistemima za menadžment kvaliteta zahtevaju se ispisi rezultata vaganja (sirove vrednosti) i ispisi korektnog justiranja vage uz navod datuma i vremena, kao i identifikacija vage. Najjednostavnije izvodivo preko priključenog štampača.

Ispitni uteg interno: Kao eksterni uteg ali ugrađen u vagi i pokreće se pomoću motora.

Izjava o podudarnosti /konformitetu: Izjava o podudarnosti dokumentira, da proizvod odgovara smernicama EG (Europske zajednice). Kod elektronskih vaga uvek povezano sa CE-oznakom.

Izlazno vaganje: ako se u procesu predefinisana količina neke substance podloži promenama, npr. sušenju, tada se ostatak težine substance nakon postupka utvrđuje izlaznim vaganjem.

Garancija na vage: 12 mjeseci

  Vage: pojmovi sa J

Justiranje područja vaganja: Jedna mogućnost je pomoću eksternog ispitnog utega i programa za justiranje (CAL) a druga sa internom automatikom tj. sklopom za justiranje. To je potrebno kod promene temperature, promene uslova okoline, promena mesta itd. Svakodnevna rutinska kontrola je preporučljiva.

Brojanje, dozoiranje, tariranje, ... vage sadrže mnoge ekstra funkcije

  Vage: pojmovi sa K kao Kalibracija

Kalibracija: Ispitivanje ispravnosti merne veličine na mernom uređaju (npr. vagama) bez zahvata u merni sistem. Primer: Ispitivanje vage postavljanjem ispitnog utega (kalibracija vaga).

Kalibracioni sertifikat ili umernica
Dokumentuje merno tehnička svojstva vaga ili utega kao i povratnu informaciju na nacionalne etalone.

           Waagen und Gewichte im Prüflabor

Kapacitivne ćelije na vagama:
Kod vaga sa kapacitivnim senzorima koristi se princip dve nasuprot postavljene metalne ploče koje čine jedan električni kondenzator. Promenom odstojanja između ploča, u našem slučaju promenom tereta, menjaju se i električna svojstva kondenzatora. Mikroprocesor iz toga izračunava u kratkim vremenskim intervalima odgovarajuću veličinu tereta. Ovaj princip se primenjuje u elektronskim vagama.

Karat: Jedan karat 1 ct = 0,2 g. Koristi se za merenje težine plemenitih metala i dragog kamenja (kao npr. kod karatnih vaga ili zlatarskih vaga).

Karakteristična krivulja kod vaga: Grafički prikaz mernih rezultata jedne vage pod opterećenjem pomoću ispitnih utega od nule do najvećeg tereta. Iz toka krivulje moguće je očitati tačnost vage.

Mnogi modeli vaga sadrže data-sučelje za priključak na PC

  Vage: pojmovi sa L kao Laboratorijske vage

Laboratorijske vage: Pod time se podrazumijevaju vage za analizu i precizne vage.

LCD-prikaz (Liquid Cristal Display): Ugradni element za brojčani/digitalni prikaz težine. U LCDu se koristi strukturna vodljivost tečnih kristala. LCD-prikaz mernih uređaja ne svetli samostalno.

LED-prikaz (Light Emitting Diode): Ugradni element za brojčani/digitalni prikaz težine. Koristi se vlastita snaga svetlosnih dioda tj. luminiscentnih dioda. LED-prikaz svetli samostalno.

Linearnost / tačnost vage: Najveće odstupanje prikaza težine u uspoređenju sa vrednosti ispitnog utega prema plusu i minusu preko celog područja vaganja. Gornja granica +/- 3 d. Obeležje kvaliteta.

Neki modeli vaga su po želji isporučivi sa akumulatorom

  Vage: pojmovi sa M kao Masa

Masa: Masa jednog tela je fizička veličina. Ona je mera za delovanje tromosti u odnosu na promenu brzine kao i
privlačenje na druga tela. Masa je stalna, dok težina zavisi o udaljenosti tela od centra Zemlje (ili druge planete).

Mikro - vage: Vage sa najvećom masom merenja između 5 g i 50 g. Očitljivost d = 0.001 mg ili bolje.

Merna nesigurnost vaga: Merna nesigurnost označava područje u kojemu leži stvarna merna vrednost. Verovatnost za to kod DKDa iznosi najmanje 95%. Ova se utvrđuje individualno za svaku vagu prema određenoj ispitnoj metodi i dokumentuje se u kalibracijskom sertifikatu. Merna nesigurnost zavisi od raznih internih i eksternih faktora. Ona se povećava sa porastom opterećenja vage.

Sve vage se isporučuju kalibrirane

  Vage:pojmovi sa N kao Neto težina

Najmanja masa, Min: Donja granica baždarnog područja. Ova je navedena na overnici. Vaga funkcionira i ispod najmanje mase. 

Neto masa: Težina uzorka nakon oduzimanja pakovanja i /ili transportne posude.

Neto total: Mogućnost pospremanja mase posude kod receptiranja u odvojeni spremnik podataka. Neto total je ukupna suma svih izvaganih komponenti (bez težine posude) i prikazuje se pritiskom na odgovarajuću tipku.

Newton: Jedinica Newton (N) je jedinica sile u internacionalnom sustavu (SI). To je sila koja jedno telo mase 1 kg ubrzava za 1m/sec±.

Nesamostalne vage: Vage za čije pokretanje je potreban zahvat osoblja za rukovanje.

Neke vage mjere gustoću i konzistenciju materijala

  Vage: pojmovi sa O 

Očitljivost: najmanja očitljiva vrednost na vagi.

Određivanje procenta: Primer: referntna težina uzorka pre sušenja 50g = prikaz na vagi 100%. Nakon sušenja 40g = prikaz na vagi 80% apsolutno (suha masa) ili 20% relativno (vlaga).

OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. Ova reguliše merno tehničke strukture u zakonskim baždarnim  telima (metrologija). Link na Merni uređaji kod OIML.

PCE GROUP - Vaš partner za vage

  Vage: pojmovi sa P kao Precizne vage

Plus-minus vaganja: npr. za kontrolu kvaliteta: Vage opteretiti sa zadanim teretom/masom - tarirati na nulu pritiskom tipke TARE (zadana masa je memorisana) - kod sledećih vaganja vage pokazuju isključivo odstupanja od zadane mase sa prikazom predznaka plus tj. minus.

Podela: Kod vaga sa digitalnim pokazivačem identično sa očitljivošću "d". Kod mehaničkih vaga pod pojmom "podela" podrazumeva se najmanja prikaziva vrednost mase na skali koja se sastoji od crtica i brojeva a očitavanje se vrši  pomoću kazaljke ili indeksa.

Područje vaganja Max: Radno područje vaga. Vage su opteretive do navedene vrednosti.

Polumikro vage: analitičke vage sa očitljivošću d = 0,01 mg.

Ponovno ili obnovljeno baždarenje/overa: Periodično ispitivanje vage uz izdavanje overnice i odgovarajuće nalepnice.

Potvrda o podudarnosti /konformitetu: Usklađenost baždarnih vaga sa tipnim odobrenjem potvrđuje Zavod za mere i dragocene materijale izdavanjem potvrde o podudarnosti/konfomitetu.

Precizni utezi: Uzorci utega srednjeg OIML-razreda M1. Koriste se za ispitivanje preciznih i industrijskih vaga.

Prikaz preopterećenja ili podopterećenja: Prikaz na displeju vage kada nastupi preopterećenje ili podopterećenje.

Privlačnost Zemlje: uveliko utiče na tačne elektronske vage. Budući da je njena jačina na svakom mestu sveta različita vage se moraju baždariti prema privlačnosti Zemlje na mestu postavljanja.


PTB: Physikalisch Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Ova institucija je zadužena za zakonsko meriteljstvo OIML u njemačkoj. PTB regulira sistem za vage u Nemačkoj.

Isporuka svih vaga u najmanje mogućem roku

  Vage: pojmovi sa R kao Rekalibracija

Referentna težina: Reprezentativna količina uzorka kod brojanja istih delova. Najčešće se dobiva određivanjem prosečnog broja nekoliko uzoraka (5, 10, 20....).

Referentna količina uzoraka: Potrebna količina za oblikovanje reprezentativne >> referentne težine kod brojanja uzoraka. Najčešće između 5 i 50 komada.

Registracija vrste /tipa vage za baždarenje: sposobnost baždarenja vage dokumentira se tipnim odobrenjem. Za tu svrhu se vaga najprije podvrgne tehničkom ispitivanju kroz državni institut (najćešće Državni Zavod za Mere). To obuhvata kako merno-tehničke zahteve tako i specifične zahteve prema vrsti uređaja. Ragistracija vrste /tipa dokumentira se sertifikatom tipnog odobrenja.

Rekalibracija: periodično ispitivanje mernih/ispitnih (npr. vage / utezi) uređaja radi nadgledanja tačnosti.

Reprodukcija: (Standardadno odstupanje) Mera podudarnosti kod ponovljenih merenja (npr. vaga) pod istim uslovima. Najčešće  1 d ili manje. Obeležje kvaliteta.

Receptura: Vaganje različitih komponenti u jednoj posudi za mešanje. Vage za receptiranje označavaju se i kao vage za doziranje.

RS-232 priključak: >> Data-priključak za prenos podataka sa vage na PC.

Testirajte nas: kupite vagu kod PCE Group

  Vage: pojmovi sa S kao Senzor 

Samoaktivirajuće vage: Kod samoaktivirajućih vaga vagenje se vrši automatski. Samostalne vage pridonose automatizaciji industrijske produkcije. Ovde se radi najčešće o kompleksnim sistemima, često su to unikati. Stand-by vage se kod nekorištenja samo delimično isključuju. Zato kod ponovnog uključenja nije potrebno vreme zagrejavanja.
Vage koje treba posluživati
Nesamoaktivirajuće vage se najčešće koriste u trgovinama i domaćinstvu. Prema svojim svojstvima ove vage zavise od osoblja koje ih poslužuje. U Evropi su se oblikovali razredi tačnosti I (fine vage) do IIII (grube vage) za nesamoaktivirajuće vage.

Stol za vaganje: Vage za analizu i vage visoke rezolucije moraju se koristiti bez potresanja. Za to su pogodne masivne ploče od kamena koje su fiksirane na zidne konzole ili na stabilan sto. One ne smu napustiti vodoravan položaj čak i kod jakog pritiska na ploču.

Interfejs: Parametri kojima vaga može biti priključena na kompjuter radi prenosa podataka.

Vage od profesionalaca za profesionalce

  Vage: pojmovi sa T kao Tara

Tara: Mogućnost nuliranja prikaza mase za posudu koja je postavljena na platformu vage. Kod elektronskih vaga višestruko ponovljivo. Tara je subtraktivna, što znači da se raspoloživo područje umanjuje za masu tare.

Temperaturno područje: Područje u kojem baždarene vage smeju biti korištene. To je označeno na naljepnici. Kod prekoračenja moguća su merna odstupanja.

Tipno odobrenje vaga: Ovo izdaje Državni Zavod za Mere. Vage se mogu odobriti za javnu upotrebu samo ako postoji tipno odobrenje. Kada je model određene vage tipno odobren onda se sve vage ove serije (modela) mogu baždariti i koristiti u trgovinama i za određivanje cene.

Tolerancija mjernih uređaja: Svaki merni uređaj ima fizikalno uslovljenu toleranciju prikaza. Tolerancija definiše najveće, dozvoljeno odstupanje prikaza prema plusu i minusu.

Trgovačke vage: Vage razreda III. Najčešće su to vage za dućane.

Trgovački utezi: Utezi OIML-razreda M3.

Nudimo Vam konzalting za sve modele vaga

  Vage: pojmovi sa V kao Validiranje

Vage podobne/nepodobne za baždarenje (kalibraciju): tehnički često skoro identične. Kod vaga podobnih za baždarenje su neki detalji propisani zakonom, npr. softwarske promene i verzije, dodatni natpisi.

Vage sa višestrukim područjem: Vage sa nekoliko različitih područja vaganja. Svako područje počinje kod nule a najveće područje završava kod najvećeg opterećenja vage. Svako područje ima svoju očitljivost "d".

Vage visoke rezolucije: Ovdje se najčešće podrazumevaju analitičke i precizne vage sa rezolucijom od > 100.000 digita. Rezolucija se izračunava iz PODRUČJE VAGANJAOČITLJIVOST d.
Pogledajte podelu vaga po razredima tačnosti.

Validacija: Dokumentovani dokaz da je jedan proces ili metoda uz veliku sigurnost pogodan za izvršenje specifičnog zadatka.

Vetrobran: Naprava za zaštitu platforme od strujanja vazduha. Preporučljivo kod vrlo preciznih vaga sa očitljivošću d < 10 mg. Uvijek potrebno kod analitičkih vaga.

Vrednost vaganja: Prikaz na vagi nakon prestanka utitravanja. Ovo se najčešće prikazuje oznakon za jedinicu težine  (g) / (kg ). Sada se rezultat vaganja može korektno očitati ili ispisati.

Vreme utitravanja: trajanje jednog merenja na vagi.

Vreme zagrejavanja: vremenski razmak od uključenja vage do dostizanja radne temperature.

Vrste senzora/ ćelija za vage:
Lisnasto pero / spiralna opruga, DMS-senzori, piezoelektrični, magnetska kompenzacija sile, magnetoelastična metoda, kapacitivno merenje puta, titrajno uže. Kod naših vaga se uglavnom koriste DMS-senzori.

Vršno opterećenje i tačnost:
Oblik pojave vaga je vrlo različit. Vage mogu biti karakterizovane prema izgledu, funkciji  kao i prema primeni. Nadalje vage se mogu razlikovati prema svojstvima i specifikacijama kao tačnost i vršno opterećenje. Mikro - vage dostižu rezoluciju/očitljivost od 0,001 mg kod vršnog opterećenja od oko 5 grama a poneke vage za kamione pogodne su za merenje do 100 tona kod rezolucije od 3000 delova

Naročito tražene su naše vage model PCE-BS

  Vage: pojmovi sa Z

Zaštita IP: što veći broj to manje prodire prašina i voda u kućište vage. IP 54 je kod vaga visokog kvaliteta standard (tablica IP-zaštite za vage).

Internacionalni sajmovi u 2009. godini na temu Vage: 

● Januar

● 2009

● International CES Las Vegas

Januar

● 2009

ArabLab Dubai

Januar

● 2009

● SEPEM Douai

Januar

● 2009

● Sirha Lyon

● Mart

● 2009

Ecotech Kielce

● Mart

● 2009

Control Lyon

● Mart

● 2009

● Analytica Vietnam

● Mart

● 2009

● Control Parma

● Mart

● 2009

● Metromeet Madrid

● April

● 2009

● Hannover Messe Hannover

● Maj

● 2009

Control Stuttgart

● Maj

● 2009

Til Kielce

● Maj

● 2009

Plastpol Kielce

● Maj

● 2009

● Laboralia Valencia

● Jun

● 2009

Food Industry Minsk

● Septembar

● 2009

● Analytica Anacon India

● Septembar

● 2009

● Control Tech Kielce

● Septembar

● 2009

● PIA Vietnam Ho Chi Minh

● Septembar

● 2009

● Elektrotechnik Dormund

● Novembar

● 2009

● Electro Techno Expo Moskau

Nalazite se u kategoriji: home / merna tehnika  / vage

Sa Vašim pitanjima obratite se našim saradnicima na broj: +381-(0)21 63 96 686

Osim vaga nudimo Vam veliki asortiman mernih uređaja.
Sledi pregledna lista merne tehnike:

Analizatori (boje, gasova, mreže-LAN, vazduha, vode, zvuka)
Anemometri
Barometri
Brojači čestica
Brojači frekvencije
Digitalni multimetri
Digitalni šubleri
Dinamometri
Durometri
Endoskopi
Fotometri (Mono)
Fotometri (Multi)
Glasimetri/Merači sjaja
Indikatori kabla
Infracrvene kamere
Infracrveni termometri
Ispitni uređaji za mrežu
Kalibratori
Kolorimetri
 
LAN testeri
Laserski metri
Laserski merači
temperature

Luksometri
Laserski merači u građevinarstvu
LCR-merači
Manometri (digitalni)
Milliommetri
Merači broja obrtaja
Merači brzine vetra

Merači buke
Merači debljine laka (sloja)
Merači debljine materijala

Merači debljine stijenki
Merači diferencijalnog pritiska
Merači hrapavosti
Merači izolacije
Merači kiseonika (u gasovima)
Merači kiseonika (u vodi)
Merači količine soli
Merači kvaliteta vode 
Merači nivoa signala
Merači nivoa zvuka
Merač obrtnog momenta

Merači ozona
Merači prašine
Merači protoka vazduha

Merači radioaktivnosti
Merači redox potencijala
Merači sadržaja jona
Merači snage
Merači snage lasera

Merači temperature
Merači titranja/Vibrometri
Merači tvrdoće
Merači udaljenosti
Merači u zaštiti životne sredine
Merači uzemljenja
Merači vlage (rel.)
Merači vlage (abs.)
Merači vlage materijala
Merači vlage papira
Merači vlage u vazduhu
Merači provodljivosti
Merači za klimu
Merači za motorna vozila

Merači za zaštitne mere
Merači zračenja
Merna klešta


Merni točkovi/Ciklometri
Meteorološke stanice
Mikroskopi
Multimetri 

Multimerna klešta 
Osciloskopi
Ommetri(merači otpora)
pH-Metri
pH-Testeri
Pirometri
Plinomeri
Penetrometri
Refraktometri/Lomomeri
 (merači konzistencije)

Redox potencijal
Rotacioni laserski niveliri
Ručni tahometri
Senzori temperature
Stetoskopi

Stroboskopi
Strujna klešta

Tahometri
Termoelementi
Termo kamere
Termohigrometri
Termometri
Toplomeri (infracrveni)
Testeri provodljivosti
Tragači kabla
Turbidimetri
Tvrdoća materijala
Upozornici za plin
Uređaji za merenje sile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Merači
Vibrometri
Vučni-/pritisni
dinamometri

Vlagomeri za
građevinarstvo

Vlagomeri za drvo
Vlagomeri / Higrometri