Merna tehnika

 

 

 

VageGarancija

Kontakt

Sertifikacija

 Topseller

Merač zvuka
Merač zvuka

geigerov brojač
Geigerov
brojač


ir kamera
Termovizijska
kamera


Merač debljine stijenki
Merač
debljine


termometar
Termometar

termo-higrometar
Termo-
higrometarStrujna kljesta
Strujna
klešta


pH metar
pH-Metar

Video endoskop
Video
Endoskop


stroboskop
Stroboskop

Stona vaga
Stona vaga

kranska vaga
Kranska vaga

laboratorijska vaga
Laboratorijska
vag
a

Apotekarske vage
Apotekarske-
vage


Paletna vaga
Paletna
vaga

pH metar PCE-PH 22

Ispitni uređaj za istovremeno merenje pH-vrednosti i temperature


 
Vodootporni pH-Tester služi za brzo i tačno merenje pH-vrednosti i temperature. Praktični dualni prikaz omogućava istovremeno očitavanje obe vrednosti. Vodootporno i robusno kućište (IP 67) pH-Testera pruža sigurnost kod merenja i u otežanim uslovima. Rekalibracija garantuje uvek optimalnu tačnost i moguća je pomoću opcionalnih kalibracijskih setova bez otvaranja uređaja (automatska funkcija kalibracije pomoću tipki). Elektroda je kod ovog pH-Testera integrisana u kućište uređaja i merne vrednosti se automatski kompenzuju prema temperaturi medijuma.

- Dualni prikaz pH vrednosti i temperature

- Automatska kompenzacija temperature u području 0 ... +80 °C

- Prikaz temperature (°C, °F)

- Min- / Max- Hold- funkcije

- Dataloger za 100 mernih točki (očitavanje pomoću tipki)

- Automatska kalibracija: ušteda vremena i visoka tačnost

- Vodootporna (IP 67)

- Automatsko samoisključivanje

- Uklj. baterije i uputstvo

- Kalibracijski rastvori (opcionalno)

Tehničke specifikacije

Merna područja 0,0 ... 14,0 pH
-5 ... +80,0 °C
Rezolucija 0,01 pH
0,1 °C
Tačnost ±0,02 pH
±0,8 °C
Kalibracija
automatska kod pH 4, 7 ili 10
Kompenzacija temperature -5 ... +80 °C
Displej 4-cifreni LCD displej
Napajanje 4 x 1,5V baterija
Radni uslovi 0 ... 60 °C / < 85 % r.vl.
Dimenzije 186 x 40 mm (HxB)
Masa 130 g
Sadržaj isporuke:
1 x pH merač PCE-PH 22, 1 x Kalibracioni kit (pH4 i pH7), 4 x Baterija i Uputstvo

Prikaz kalibracije u 2 tačke (pH 4 i pH 7)

Sa vodootpornim pH meračem PCE-PH 22 možete brzo izmeriti pH vrednost kao i temperaturu
Dodatna oprema:  
- Kalibracioni set 1413 µS/cm

 
Homepage

Nalazite se u kategoriji: home / merači / analiza vode / pH metar PCE-PH 22

 

Kontakt:
 
G-din Marko Radojčić
"Rozel-NS" d.o.o. 
Parizanskih baza 9, 
21000 NOVI SAD,
Srbija,
Tel: ++ 381 (0)21 6396 686
 Fax.++ 381 (0)21 6396 686
E-mail: office@rozel-ns.co.rs
www.rozel-ns.co.rs

 

  Sledi pregled svih uređaja iz kategorije merna tehnika:
Analizatori ( boje, gasova, mreže-LAN, vazduha, vode, zvuka)
Anemometri
Barometri
Brojači čestica
Brojači frekvencije
Dataloggeri
Digitalni multimetri
Digitalni šubleri
Dinamometri
Durometri
Endoskopi
Fotometri (Mono)
Fotometri (Multi)
Glasimetri/Merači sjaja
Indikatori kabla
Infracrvene kamere
Infracrveni termometri
Ispitni uređaji za mrežu
Kalibratori
Kolorimetri
LAN testeri
Laserski metri
Laserski merači
temperature

Luksometri
Laserski merači u građevinarstvu
LCR-merači
Manometri(digitalni)
Milliommetri
Merači broja obrtaja
Merači brzine vetra
Merači buke
Merači debljine laka (sloja)
Merači debljine materijala
Merači debljine zida
Merači diferencijalnog pritiska
Merači hrapavosti
Merači izolacije
Merači kiseonika (u gasovima)
Merači kiseonika (u vodi)
Merači količine soli
Merači kvaliteta vode 
Merači nivoa signala
Merači nivoa zvuka
Merač obrtnog momenta
Merači ozona
Merači prašine
Merači protoka vazduha
Merači radioaktivnosti
Merači redox potencijala
Merači sadržaja jona
Merači snage
Merači snage lasera
Merači temperature
Merači titranja/ Vibrometri
Merači tvrdoće
Merači udaljenosti
Merači u zaštiti životne sredine
Merači uzemljenja
Merači vlage (rel.)
Merači vlage (abs.)
Merači vlage materijala
Merači vlage papira
Merači vlage u vazduhu
Merači provodljivosti
Merači za klimu
Merači za motorna vozila
Merači za zaštitne mere
Merači zračenja
Merna kleštaMerni tačkovi/Ciklometri
Meteorološke stanice
Mikroskopi
Multimetri 
Multimerna klešta
Osciloskopi
Ommetri(merači otpora)
pH-Metri
pH-Testeri
Pirometri
Plinomeri
Penetrometri
Refraktometri/Lomomeri (merači konzistencije)
Redox potencijal
Rotacioni laserski niveliri
Ručni tahometri
Senzori temperature
Stetoskopi
Stroboskopi
Strujna klešta
Tahometri
Termoelementi
Termo kamere
Termohigrometri
Termometri
Toplomeri (infracrveni)
Testeri provodljivosti
Tragači kabla
Turbidimetri
Tvrdoća materijala
Upozornici za plin
Uređaji za merenje sile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Merači
Vibrometri
Vučni-/pritisni
dinamometri

Vlagomeri za
građevinarstvo

Vlagomeri za drvo
Vlagomeri / Higrometri

 

Sledi pregled vaga iz naše ponude:

Allround vage
Analitičke vage
Apotekarske vage
Baždarene  vage
Dozirne vage
Domaćinske vage
Džepne vage
"HeavyDuty"-vage
Industrijske vage
Karatne vage
Kompaktne vage
Kranske  vage
Laboratorijske vage
Male vage
Merači snage
Multifunkcionalne vage
Nepromočive vage
Opružne vage 
Podne-vage
Platformske vage
Precizne vage
Stone vage
Školske vage
Viseće vage
Vage za merenje vlage
Vage za masu površine
Vage za pakete
Vage za palete
Vage za papir
Vage za životinje
Vage sa softverom
Vage sa stalkom
Vage za brojanje
Zlatarske vage