Merna tehnika

Proper Consulting Engeneering Group d.o.o., Vaš partner za mernu tehniku i vage

Home
Uslovi kupovine
Online Shop
Kontakt

Impressum 
Garancija

Impressum

Sertifikacija

Merna
tehnika

 
Vage

 Topseller

Merač zvuka
Merač zvuka

geigerov brojač
Geigerov
brojač


ir kamera
Infracrvena
kamera


Merač debljine stijenki
Merač
debljinetermometar
Termometar

termo-higrometar
Termo-
higrometarStrujna kljesta
Strujna
klešta


pH metar
pH-Metar

Video endoskop
Video
Endoskop


stroboskop
Stroboskop

Stona vaga
Stona vaga

kranska vaga
Kranska vaga

laboratorijska vaga
Laboratorijska
vag
a

Apotekarske vage
Apotekarske-
vage


Paletna vaga
Paletna
vaga

LCR + ESR + Multimetar - Merni instrument PKT-2155
Merni instrument za Z, Ls, Lp, Cs, Cp, DCR, ESR, Q, θ sa visokom tačnošću,
RS-232 interfejs i softver

PKT-2155 je precizni In-Circuit-LCR-ESR-Multimetar za merenje induktiviteta, kapaciteta i otpora. Multimetar sadrži visoku temeljnu tačnost. Integrisani merač za napon i struju, AC i DC kao i ispitivanje dioda i zujalica za merenje provodnika  čine ovaj uređaj optimalnim za tehničare i servisere. Otvaraju se mogućnosti korišćenja u laboratorijama, u proizvodnji, u radionicama ili u školama i to  za kontrolu ESR-veličina kondenzatora, za odabir / razvrstavanje komponenata, za merenje neoznačenih komponenata ili za merenje kapaciteta, induktiviteta i otpora kablova, folija na štampanim pločama, prekidačima ... 

Još jedan plus za ovaj uređaj se nalazi  u mogućnosti prenosa mernih vrednosti na PC ili laptop. Standardna isporuka sadrži Softver paket koji se sastoji od RS-232 Data-kabla i softver za WIN `95, `98, `2000, `NT i `XP.

 - LCD-displej sa pozadinskim osvetljenjem
 - Široko područje upotrebe
 - Automatski ili manualni odabir područja
 - Ispitivnaje dioda-/ Audio-ispitivač provodljivosti
 - Visoka temeljna tačnost
 - Open-/ Short-Kalibracija
 - Auto Range / Range Hold
 - Softver-kit
 - Sigurnost IEC 479-1 i IEC 721-3-3
 - Isporuka sa kablom za napajanje, ispitnim sondama, softver-kit, uputstvo
LCR/ESR merač PKT 2155

LCR-ESR-Merni instrument PKT-2155

Tehničke specifikacije

Merne funkcije

Z, Ls, Lp, Cs, Cp, DCR, ESR, Q, θ

Kombinacije prikaza

Z, θ, Cs-D, Cs-Q, Cs-ESR, Ls-D, Ls-Q, LS-ESR

Merna područja

R: 0,1 ... 20 Ω
C: 0,003 pF ... 16 mF
L: 0,003 ?H ... 16 H
D: 0,000 ... 9999 područje prikaza
Q: 0,000 ... 9999 područje prikaza

Rezolucija

R: 0,1 % + 1 znamenka
C: 0,1 % + 1 znamenka
L: 0,1 % + 1 znamenka

Tačnost

?0,1 %

Ispitne frekvencije

100, 120 Hz / 1, 10, 100, 200 kHz

Pogon

50 mVrms / 250 mVrms / 1 Vrms / 1 V DC

Izbor područja

Automatsko ili manualno

Multimetarska funkcija                            DCV
                                                             ACV
                                                             DCA
                                                             ACA

100 mV / 1, 10, 100, 600 V / 10 ?V
100 mV / 1, 10, 100, 600 V eff. 10 ?V
10, 100 mA / 2 A / 1 ?A
10, 100 mA / 2 A / 1 ?A

RS-232 interfejs / softver / data kabel

da, uključeno

Napajanje

100 ... 120 V / 200 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
(po odabiru)

Veličina

220 x 150 x 300 mm

Masa

4,5 kg

Isporuka
1 x LCR-ESR-Multimetar-Merni instrument PKT-2155, 1 x softver, 1 x data kabl, 1 x ispitne  sonde, 1 x kabel za napajanje, uputsvo za upotrebu

Homepage

Ovde možete naći listu svih mernih uređaja iz ponude PCE Group.

Ova stranica na nemačkom španskom italijanskom    ili engleskom
Kontakt:
 

g.Nebojša Radojčić
"Rozel-NS" d.o.o. 
Bul.Despota Stefana 5 
21000 NOVI SAD
Srbija
Tel: ++ 381 (0)21 6396 686
 Fax.++ 381 (0)21 6396 686
E-mail: office@rozel-ns.co.rs
Homepage:www.rozel-ns.co.rs

 Analizatori zvuka
 
Anemometri
 Barometri
 Brojači-čestica
 Brojaci-frekvencije
 Digitalni multimetri
 
Dinamometri
 Durometri

 Endoskopi

 Fotometri (Mono)
 Fotometri (Multi)
 Glasimetri/Merači sjaja
 Infracrvene kamere
 Infracrveni termometri
 Ispitni uređaji za mrežu
 Laserski metri
 
Laserski merači
 
temperature

 
Laserski merači u
 
građevinarstvu

 
LCR-merači
 
Luksometri
 Manometri (digitalni)
 
Milliommetri
Merači broja obrtaja
 Merači brzine vetra

 Merači buke
 Merači debljine laka
 Merači debljine materijala

 Merači debljine stijenki
 
Merači diferencijskog
  pritiska

 
Merači hrapavosti
 Merači izolacije
 Merači kiseonika (u gasu)
 Merači kiseonika (u vodi)
 
Merači količine soli
 Merači kvaliteta vode 
 Merači ozona
 Merači prašine
 Merači protoka vazduha
 Merači radioaktivnosti
 Merači nivoa signala
 
Merači nivoa zvuka
 Merači redox potencijala
 Merači sadržaja jona
 Merači snage
 Merači snage lasera

 Merači strujanja vazduha
 Merači temperature
 Merači vibracije/
 
Vibrometri

 Merači tvrdoće
 Merači udaljenosti
 Merači u zaštiti okoline
 Merači uzemljanja
 Merači vlage (rel.)
 Merači vlage (abs.)
 Merači vlage materijala
 Merači vlage papira
 
Merači vlage u vazduhu
 Merači provodljivosti
 Merači za klimu
 Merači za zaštitne mere
 
Merači zračenja
 Merna klešta
 Merni alat
 Merni tačkovi/Ciklometri
 Multimetri 
 Multimerna klešta 
 Osciloskopi
 Osetnici temperature (termoelementi)
 pH-Metri
 
pH-Testeri
 
Pirometri
 
Plinomeri
 
Pokazivači temperature
Radionički metri
Redox potencijal
Refraktometri/ Lomomeri
Rotacioni laseri (niveliri)
Ručni brojači obrtaja


 
 Spremnici podataka
 (datalogeri)

 
Stetoskopi
 Stroboskopi
 
Strujna klešta
 
 Tahometri
 Termalne kamere
 Termohigrometri
 Termometri
 
Toplomeri (infracrveni)
 Testeri provodljivosti
 Tragači kabla
 Turbidimetri
 Tvrdoća materijala
Upozornici za gas
Uređaji za merenje sile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Merači
Vibrometri

Vučni-/pritisni
dinamometar

Vlagomeri za
građevinarstvo

Vlagomeri za drvo
Vlagomeri/Higrometri
Merno regulacijski instrumenti-kontakt

Meteoroloska stanica FWS 20

Infracrveni toplomer FIT10

Endoskop DE 25