Merna tehnika

 

 

 

VageGarancija

Kontakt

Sertifikacija

 Topseller

Merač zvuka
Merač zvuka

geigerov brojač
Geigerov
brojač


ir kamera
Termovizijska
kamera


Merač debljine stijenki
Merač
debljine


termometar
Termometar

termo-higrometar
Termo-
higrometarStrujna kljesta
Strujna
klešta


pH metar
pH-Metar

Video endoskop
Video
Endoskop


stroboskop
Stroboskop

Stona vaga
Stona vaga

kranska vaga
Kranska vaga

laboratorijska vaga
Laboratorijska
vag
a

Apotekarske vage
Apotekarske-
vage


Paletna vaga
Paletna
vaga

Termalna kutija sa datalogerom za visoke temperature PCE-TBOX 2

termalna kutija sa datalogerom za registraciju visokih temperatura / 4 kanala / memorija za 26.214 mernih vrednosti po svakom kanalu / interfejs / softver za snimanje i obradu podataka / neizbrisiva memorija / integrisan semikonduktor senzor / može biti eksterno priključen termoelement

Termalna kutija PCE-TBOX 2 sastoji se od kućišta i 4-kanalnog datalogera za merenje visokih temperatura. Kućište datalogera pruža otpor, odnosno izdržava temperaturu od 350 °C u trajanju od 25 minuta. Priključak termoelemenata (J, K, T, E, R, S, B ili N tip), kao i semikonduktor senzor omogućavaju primenu termalne kutije u mnogim oblastima. Neizbrisiva memorija, kapaciteta 26.214 vrednosti po kanalu, osigurava podatke i pri prestanku napajanja. Dataloger, odnosno njegova start i stop vremena, se podešavaju preko računara. Korisnički prilagođen softver automatski detektuje ukoliko je dataloger priključen i sam inicira početak obrade podataka. Podaci se čuvaju sa datumom i vremenom merenja, takođe i različite jedinice mogu biti prikazane. Preko softvera možete programirati i mernu kvotu, odnosno stopu merenja (od 5 sekundi do 12 h). Digitalna kalibracija se vrši preko softvera. Datum i vreme kalibracije se automatski memorišu. Kao potvrda visoke tačnosti, termalna kutija mođe biti isporučena sa kalibracionim sertifikatom (opcionalno).Na sledećem linku možete videti ostale datalogere iz našeg prodajnog programa.
- Kapacitet memorije: 26.214 vrednosti po kanalu.

- Interfejs

- Softver za analizu podataka na računaru

- Odlaganje starta merenja (do 6 meseci).

- Podesiva merna kvota (2 s ... 12 h).

- Brzina interfejsa: 2400 baud.

- Mini dataloger sa napajanjem na baterije.
- Izmerene vrednosti se lako eksportuju u MS Excel.

- Kućište izdržava 10 min na temperaturi od 400 ºC odnosno -40ºC do +80 ºC za kontinualno merenje.

- Neizbrisiva memorija

- Temperatura može biti merena i preko eksternih termoelemenata (J, K, T, E, R, S, B ili N tip) ili preko integrisanog semikonduktor senzora.

Tehničke specifikacije

Područje (pri kontinualnoj upotrebi) -20 ...+60 °C
Operativna temperatura
100 ºC (212 ºF)
150 ºC (302 ºF)
200 ºC (392 ºF)
250 ºC (482 ºF)
300 ºC (573 ºF)
350 ºC (662 ºF)
Zaštita kapsule
110 minutes
62 minutes
45 minutes
35 minutes
30 minutes
25 minutes
Tip Merno područje
Tačnost Rezolucija
Ni-CrNi (K) -270 .. +1370 ºC
± 0,5 ºC 0,1 ºC
Fe-CuNi (J) -210 .. +760 ºC
± 0,5 ºC 0,1 ºC
Cu-CuNi (T) -270 .. +400 ºC
± 0,5 ºC 0,1 ºC
NiCr-CuNi (E) -270 .. +980 ºC
± 0,5 ºC 0,1 ºC
Pt30Rh-Pt (R) -50 .. +1760 ºC
± 2,0 ºC 0,5 ºC
Pt10Rh-Pt (R) -50 .. +1760 ºC
± 2,0 ºC 0,5 ºC
Pt30Rh-Pt6Rh (R) +500 .. +1820 ºC
± 2,0 ºC 0,5 ºC
NiCrSi-NiSi (N) -270 .. +1300 ºC
± 0,5 ºC 0,1 ºC
Radni uslovi -20 ... +60 ºC / 0 ... 95 % r.vl.
Tačnost vremena ± 1 minuta / mesec
Odlaganje do početka snimanja do 6 meseci unapred
Interna memorija neizbrisiva memorija za max 16.383 mernih vrednosti po kanalu
Senzor interni semikonduktor temperaturni senzor / eksterni termoelement (J, K, T, E, R, S, B ili N tip)
Format podataka Datum, vreme i grafik mernih vrednosti u ºC, ºF, ºK ili ºR.
Stopa merenja / Interval snimanja podesivo, 5 s ...12 h
Kalibracija digitalna kalibracija preko softvera sa automatskom registracijom vremena i datuma kalibracije
Interfejs 2400 Baud
Softver opcionalan
Napajanje 3.6 V litijumska baterija za visoke temperature, vek trajanja 1 godina
Dimenzije 165 x 200 x 165 mm
Masa 5700 g
Softver
Dataloger za temperaturu PCE-T150/250 - Softver
Funkcije i mogućnosti softvera:
1. Različiti grafikoni: Simultani prikaz i analiza podataka sa različitih merenja. Jednostavno vraćanje na prikaz pojedinačnog merenja.
2. Real-time merenje: Prezentacija merenja u realnom vremenu pri čuvanju podataka.
3. Grafički kursor: Jednim klikom na grafik prikaz vremena, vrednosti, parametra ili seriskog broja uređaja.
4. Tabela podataka: Konstantan pristup tabeli za detaljan prikaz izmerenih vrednosti.
5. Skaliranje: Automatskafunkcija skaliranja omogućava automatski prikaz svih izmerenih vrednosti na displeju. Skaliranje se može izvršiti i ručno.
6. Formatiranje: veliki izbor formatiranja (boje, linije,...) Vam je na raspolaganju.
7. Statističke funkcije: prosek, minimum i maximum vrednosti, devijacija, itd.
8. Export podataka: Podaci mogu biti eksportovani u različitim formatima. Export u EXCEL ® sa jednim klikom.
9. Interfejs: Interfejs sa svim funkcijama se određuje automatski.
10. Konfiguracija: Stopa merenja (merni ciklus), start i stop vremena se lako podešavaju.
Sadržaj isporuke:
1 x Dataloger za visoke temperature PCE-TBOX 2, 1 x Baterija i Uputstvo.
Dodatna oprema  
- Kalibracioni sertifikat
- Softver
- K tip termoelementi
Homepage

Nalazite se u kategoriji: home / merači / datalogeri / Dataloger za visoke temperature PCE-TBOX 1

 

Kontakt:
 
G-din Marko Radojčić
"Rozel-NS" d.o.o. 
Partizanskih baza 9, 
21000 NOVI SAD,
Srbija,
Tel: ++ 381 (0)21 6396 686
 Fax.++ 381 (0)21 6396 686
E-mail: office@rozel-ns.co.rs
www.rozel-ns.co.rs

 

  Sledi pregled svih uređaja iz kategorije merna tehnika:
Analizatori ( boje, gasova, mreže-LAN, vazduha, vode, zvuka)
Anemometri
Barometri
Brojači čestica
Brojači frekvencije
Dataloggeri
Digitalni multimetri
Digitalni šubleri
Dinamometri
Durometri
Endoskopi
Fotometri (Mono)
Fotometri (Multi)
Glasimetri/Merači sjaja
Indikatori kabla
Infracrvene kamere
Infracrveni termometri
Ispitni uređaji za mrežu
Kalibratori
Kolorimetri
LAN testeri
Laserski metri
Laserski merači
temperature

Luksometri
Laserski merači u građevinarstvu
LCR-merači
Manometri(digitalni)
Milliommetri
Merači broja obrtaja
Merači brzine vetra
Merači buke
Merači debljine laka (sloja)
Merači debljine materijala
Merači debljine zida
Merači diferencijalnog pritiska
Merači hrapavosti
Merači izolacije
Merači kiseonika (u gasovima)
Merači kiseonika (u vodi)
Merači količine soli
Merači kvaliteta vode 
Merači nivoa signala
Merači nivoa zvuka
Merač obrtnog momenta
Merači ozona
Merači prašine
Merači protoka vazduha
Merači radioaktivnosti
Merači redox potencijala
Merači sadržaja jona
Merači snage
Merači snage lasera
Merači temperature
Merači titranja/ Vibrometri
Merači tvrdoće
Merači udaljenosti
Merači u zaštiti životne sredine
Merači uzemljenja
Merači vlage (rel.)
Merači vlage (abs.)
Merači vlage materijala
Merači vlage papira
Merači vlage u vazduhu
Merači provodljivosti
Merači za klimu
Merači za motorna vozila
Merači za zaštitne mere
Merači zračenja
Merna kleštaMerni tačkovi/Ciklometri
Meteorološke stanice
Mikroskopi
Multimetri 
Multimerna klešta
Osciloskopi
Ommetri(merači otpora)
pH-Metri
pH-Testeri
Pirometri
Plinomeri
Penetrometri
Refraktometri/Lomomeri (merači konzistencije)
Redox potencijal
Rotacioni laserski niveliri
Ručni tahometri
Senzori temperature
Stetoskopi
Stroboskopi
Strujna klešta
Tahometri
Termoelementi
Termo kamere
Termohigrometri
Termometri
Toplomeri (infracrveni)
Testeri provodljivosti
Tragači kabla
Turbidimetri
Tvrdoća materijala
Upozornici za plin
Uređaji za merenje sile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Merači
Vibrometri
Vučni-/pritisni
dinamometri

Vlagomeri za
građevinarstvo

Vlagomeri za drvo
Vlagomeri / Higrometri

 

Sledi pregled vaga iz naše ponude:

Allround vage
Analitičke vage
Apotekarske vage
Baždarene  vage
Dozirne vage
Domaćinske vage
Džepne vage
"HeavyDuty"-vage
Industrijske vage
Karatne vage
Kompaktne vage
Kranske  vage
Laboratorijske vage
Male vage
Merači snage
Multifunkcionalne vage
Nepromočive vage
Opružne vage 
Podne-vage
Platformske vage
Precizne vage
Stone vage
Školske vage
Viseće vage
Vage za merenje vlage
Vage za masu površine
Vage za pakete
Vage za palete
Vage za papir
Vage za životinje
Vage sa softverom
Vage sa stalkom
Vage za brojanje
Zlatarske vage