Merna tehnika
Vage

Home
Uslovi kupovine
Online Shop
Kontakt
impressum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endoskopi

Endoskopi Vam omogućavaju pogled u unutrašnjost motora i postrojenja... Endoskopi su idealan alat za održavanje i servisiranje. Pomoću fleksibilnih optičkih kablova i izvrsne optike možete endoskopima pravovremeno prepoznati istrošena mesta i problematične delove i tako na vreme preduzeti potrebne mere, bez demontaže objekata. Endoskope koriste uglavnom električari, osoblje sigurnosti, inspektori, mehatroničari, auto mehaničari .... Takođe se mogu koristiti u školama i firmama kako za edukaciju tako i za demonstraciju. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ovih uređaja naši saradnici će Vas sa zadovoljstvom savetovati. Nazovite nas na  +381(0)21 6396  686.

 Tehničke podatke i cene mernih uređaja naći ćete klikom na jedan od sledećih linkova:

- Endoskop PCE-E45  
  (Endoskop sa fleksibilnim kablom dužine 450 mm i prečnikom 4 mm)

 sehr flexible Endoskope als ideale Werkzeuge für die Wartung und Instandhaltung

- Endoskop PCE-DE 25   Eines der Top - Endoskope
  (sa LCD Displejom / LED / dužina kabla 880 mm / prečnik 10 mm)

Endoskop DE 25

- Endoskop PCE-VE 110 
   (sa direktnim priključkom na PC ili laptop; dužina 930mm / prečnik 10,5mm)

Endoskop sa prikljuckom za racunar

- Endoskop PCE-DE 50  
  (sa LCD-Monitorom (zamenljiv) / dužina  1000 mm / prečnik  16 mm)

Endoskop sa LCD Monitorom

- Endoskop PCE-DE 100
  (sa LCD Displejom 2,5" i 3,1 MPix / dužina   1000 mm / prečnik  12,0 mm)

Endoskope mit LCD-Display

- Video endoskop PCE-VE 310
  (sa LCD displejom, mikro-SD mem. karticom, dužina 920 mm, precnik kabla 5,8 mm)

- Endoskop PCE-VE 320 / PCE-VE 330 / PCE-VE 340   Eines der Top - Endoskope
  (sa SD-mem. karticom 512 MB / 1, 2 ili 10 metara kabl / prečnik 5,5 mm)

Video - Endoskop

- Endoskop PCE-VE 500
  (wireless endoskop, SD-mem. kartica / 2 m kabl / prečnik 5,5 mm
)

Video - Endoskope mit internem Bildspeicher und Funkübertragung

- Endoskopi PCE-V220/V250  
  (endoskop sa kolor 5,6" monitorom i 20 m kablom)

Endoskope mit Kamera und 20 m Kabellänge

- Endoskopi PCE-V240/V260  
  (endoskop sa kolor 7" monitorom, 20 m kablom i okretnom glavom kamere)

Endoskope mit Kamera und 20 m Kabellänge

Video Endoskopi su veoma jednostavni za upotrebu. Tehničari sa minimalnim iskustvom mogu da obavljaju analize.
Ispod se nalazi primer upotrebe PCE-VE 110 USB-Endoskopa:

Principi funkcionisanja endoskopa su isti za sve modele : 

Funktionalität der Endoskope 

1   Fokalni prsten za fino podešavanje slike

2  Prekidač za osvetljavanja područja inspekcije


3   Ručka

Endoskopi uglavnom funkcionišu bez ikakve mogućnosti za snimanje i obradu slike. Nudimo Vam uz sve ove uređaje adapter koji Vam omogućava povezivanje endoskopa na digitalni aparat, koji Vam omogućava da sačuvate slike, digitalizujete ih i dokumentujete ih na računaru.


Kameraadapter passend für alle EndoskopeDer Kamera-Adaptersatz für die Endoskope in seinen Einzelteilen.

Adapteri


        Sicht durch die Endoskope auf eine Platine          Sicht durch die Endoskope auf einen Dollarschein              Mit der auf einem der Endoskope adaptierten Kamera gemachtes Bild.            Sichtfenstergröße im LCD-Bildschirm der Kamera mit einem der adaptierten Endoskope.         Eines der Endoskope adaptiert an eine Kamera.   Die auf dem additional erhältlichem Stativ montierte Kamera mit einem der Endoskope.

Ako kliknete na linkove fotografija iznad možete pogledati sve fotografije u  velikom formatu linkovi.Takođe na sledećem linku možete video koji pokazuje upotrebu endoskopa pri inspekciji američkog trkačkog automobila: Video


Kao opcionalni pribor imamo na raspolaganju 45°-ogledalo kako bi proširili vizuelno polje. Takođe možete poručiti magnetne dodatke sa kojima možete locirati i ukloniti neželjene metalne objekte npr. šrafove.

                          Ersatz-Halogenbirne für Endoskope                         Magnetischer Teilefinder für Endoskope                        45°-Spiegel für die Endoskope                       Die Endoskope werden im Koffer geliefert

Endoskope: Hier wird ein Syphon einer Wasserleitung besehen. 

Napomena: endoskopi nisu namenjeni za upotrebu u medicinske svrhe, već isključivo za industriju, trgovinu, instuticionalna istraživanja i hobi
Endoskope: Hier wird in den Auspuff eines Autos gesehen.

Dalje informacije o mogućnosti narudžbine naći ćete u našem onlineshopu.

                        Nalazite se u kategoriji: home / merna tehnika / endoskopi

                        Sa Vašim pitanjima obratite se našim saradnicima na broj: +381-(0)21/ 63 96 686

 

 
 
Sledi pregled svih uređaja iz grupe prozvoda merna tehnika:
Analizatori (boje, gasova, mreže-LAN, vazduha, vode, zvuka)
Anemometri
Barometri
Brojači čestica
Brojači frekvencije
Digitalni multimetri
Digitalni šubleri
Dinamometri
Durometri
Endoskopi
Fotometri (Mono)
Fotometri (Multi)
Glasimetri/Merači sjaja
Indikatori kabla
Infracrvene kamere
Infracrveni termometri
Ispitni uređaji za mrežu
Kalibratori
Kolorimetri


 
LAN testeri
Laserski metri
Laserski merači
temperature
Luksometri
Laserski merači u građevinarstvu
LCR-merači
Manometri (digitalni)
Milliommetri
Merači broja obrtaja
Merači brzine vetra

Merači buke
Merači debljine laka (sloja)
Merači debljine materijala

Merači debljine stijenki
Merači diferencijalnog pritiska

Merači hrapavosti
Merači izolacije
Merači kiseonika (u gasovima)
Merači kiseonika (u vodi)
Merači količine soli
Merači kvaliteta vode 
Merači nivoa signala
Merači nivoa zvuka
Merač obrtnog momenta

Merači ozona
 
Merači prašine
Merači protoka vazduha

Merači radioaktivnosti
Merači redox potencijala
Merači sadržaja jona
Merači snage
Merači snage lasera

Merači temperature
Merači titranja/Vibrometri
Merači tvrdoće
Merači udaljenosti
Merači u zaštiti životne sredine
Merači uzemljenja
Merači vlage (rel.)
Merači vlage (abs.)
Merači vlage materijala
Merači vlage papira
Merači vlage u vazduhu
Merači provodljivosti
Merači za klimu
Merači za motorna vozila

Merači za zaštitne mere
Merači zračenja
Merna klešta 
Merni točkovi/Ciklometri
Meteorološke stanice
Mikroskopi
Multimetri 

Multimerna klešta 
Osciloskopi
Ommetri(merači otpora)
pH-Metri
pH-Testeri
Pirometri
Plinomeri
Penetrometri
Refraktometri/Lomomeri
 (merači konzistencije)
Redox potencijal
Rotacioni laserski niveliri
Ručni tahometri
Senzori temperature
Stetoskopi

Stroboskopi
Strujna klešta


 
Tahometri
Termoelementi
Termo kamere
Termohigrometri
Termometri
Toplomeri (infracrveni)
Testeri provodljivosti
Tragači kabla
Turbidimetri
Tvrdoća materijala
Upozornici za plin
Uređaji za merenje sile
Vage
Vatmetri
VDE(ISO)-Merači
Vibrometri
Vučni-/pritisni
dinamometri

Vlagomeri za
građevinarstvo
Vlagomeri za drvo
Vlagomeri / Higrometri